Herinnering aan het Zomerfeest

Deze maand is het weer In- en Ontspanningsweek. Tot 2013 hadden we in de maand juni nog ons jaarlijkse zomerfeest. Roelof Bonder heeft daar levendige herinneringen aan.

“Als hier Zomerfeest was in het dorp zat Jacob Popken, met het ‘stoeltje dansen’ midden in een kring op zijn harmonica te spelen. Die kring bestond uit een aantal stoelen waarop mannen zaten. Het aantal stoelen, en dus mannen, was eentje minder dan het aantal vrouwen dat zich voor het spel had aangemeld. Die vrouwen stonden in de kring rondom de muzikant. Als Jacob begon te spelen dansten ze om hem heen. Totdat hij onverwachts stopte met spelen. Dan renden de meisjes of vrouwen naar een man op een stoel die nog geen vrouw op zijn knie had. Dus er bleef altijd één vrouw over. Die viel af, en mocht niet meer meedoen in de volgende ronde. Voordat een volgende ronde startte werd en telkens één stoel uit de kring gehaald. Dat ging net zo lang door totdat er een winnaar was. Er waren niet altijd genoeg vrouwen die mee wilde doen. Maar dat gaf niks, want er waren altijd wel mannen die hun plaats in wilde nemen. Het ging er dan vaak wel wat ruwer aan toe. Soms gingen ze dan met stoel en al ondersteboven.”

Jacob Popken, de accordeonist, was een geziene dorpsgenoot.

“Hij had een transportbedrijf aan het Oosteinde, op nummer 10. Job zijn hobby was muziek maken, hij speelde soms alleen met zijn trekharmonica, maar ook wel met een band. Zoals op de foto: van rechts naar links, Jans Leupen, Roel Popken (caféhouder op de ‘Koningsherberg’ in Anloo), Jacob Popken met zijn harmonica, de volgende persoon is niet bekend. Volgens Niesje Leupen huurden ze er wel eens iemand bij. De man op de dissel van de wagen kon, volgens Jan Mulder, zijn vader wel eens zijn. Ook de laatste persoon links is niet bekend.”

Wie helpt Roelof uit de brand? Wie weet nog wie de twee onbekende personen waren?