Foto van de maand (juli 2022): Oogsttijd in vroeger jaren

De gewassen staan nu nog volop op het veld maar de oogsttijd komt er weer aan. Deze foto uit 1960 laat zien hoe dat oogsten er toen aan toeging.

Plaats van handeling is een akkertje achter het huidige dorpshuis aan de Gagels, zo’n beetje waar nu het sportveld is. Linksboven op de foto is de villa te zien waar toen familie Goudriaan woonde (nu Oudemolenseweg 2), en helemaal rechtsboven nog net het dak van het huisje van de schoenmaker (nu Oudemolenseweg 8). Hier zie je goed dat niet alleen de landbouw maar ook het landschap sinds die tijd behoorlijk is veranderd. In de landbouw gebeurde toen nog veel met de hand maar de mechanisatie begon op gang te komen. De tractor rechts getuigt daarvan. Wat we hier zien is het op zaadbulten zetten van de geoogste rogge. Dat werd in garven gebundeld die met de hand op grote mijten werd opgetast om goed te drogen. Volgens Henk Winter, werkgroeplid van Historisch Gasteren en toen nog zelf woonachtig in Gasteren, zou op de mijt op de voorgrond familie Reinders aan het werk zijn en zou de tractor, een SAME, van Henk en Bastiaan Haange zijn. Hij meent zich zelfs te herinneren dat hij die zelf nog eens gerepareerd heeft.

Maar het is lang geleden, en de foto niet erg helder. Dus als u, lezer, het beter denkt te weten of nog meer namen van de afgebeelde mensen kent, dan horen we dat graag van u. U kunt mailen naar historischgasteren@ingasteren.nl of bellen naar Herman Roepman: 0592-269486.