Over de werkgroep Historisch Gasteren

De Werkgroep Historisch Gasteren is in augustus 2019 opgericht. Het doel van de werkgroep is om het aanwezige archiefmateriaal te ordenen en toegankelijk te maken voor dorpsgenoten, om op basis daarvan verhalen te schrijven, onderzoek te doen, nieuw of ontbrekend materiaal te verwerven, en daarover te publiceren.

Momenteel bestaat de werkgroep uit negen leden. De werkgroep kent nog geen functies. De leden richten zich in onderling overleg op die activiteiten die hen het meest aanspreken.

Werkgroepsamenstelling

De werkgroep bestaat op dit moment (januari 2022) uit de volgende leden:

–  Henk Hellema
–  Herman Roepman
–  Piet Jansen
–  Wout van Bochove
–  Tikkel Hofman
–  Janny van Rhee
–  Henk Schulenberg
–  Roelof Bonder
–  Henk Winter

Het ledental is niet beperkt. Iedere dorpsgenoot met belangstelling voor de dorpshistorie, en die zin en tijd heeft om mee te werken, kan lid worden van de werkgroep.

Contact

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar historischgasteren@ingasteren.nl of te bellen naar Henk Hellema [231400] of Herman Roepman [269486].