De werkgroep richt zich op de volgende activiteiten

 1. Het beschikbare archiefmateriaal (documenten, foto’s/film/video’s, voorwerpen) rubriceren, ordelijk opbergen en toegankelijk maken.
 2. Verzamelen van relevant aanvullend materiaal.
 3. Raadplegen van (digitale) archieven en websites die mogelijk interessante informatie over historisch Gasteren bevatten.
 4. Onderzoek (laten) verrichten naar specifieke historische aspecten/onderwerpen.
 5. Verzamelen van relevant eigentijds materiaal dat mogelijk voor toekomstige generaties inzicht biedt in (ontwikkelingen in) het Gasteren van vandaag. (De gebeurtenis van vandaag is de geschiedenis van morgen.)
 6. Bekendheid geven aan het bestaan en de functie van het archief door een website te onderhouden, publicaties te verzorgen en activiteiten te organiseren met als doel (delen van) het beschikbare materiaal onder de aandacht te brengen van inwoners van Gasteren en andere geïnteresseerden.

Een aantal activiteiten vindt permanent en doorlopende plaats:

 • Rubriceren, ordelijk opbergen en toegankelijk maken van het beschikbare materiaal
 • Inventariseren van bewoningsmutaties en deze verwerken in de bewoningsgeschiedenis
 • Onderhouden van de website
 • Inventarisatie van nog niet eerder geraadpleegde (digitale) archieven en websites die mogelijk interessante informatie over historisch Gasteren bevatten.

Hiernaast worden projectmatig activiteiten ondernomen. Op dit moment zijn dat:

 • Het interviewen van oudere dorpsgenoten die in Gasteren geboren en getogen zijn over gebeurtenissen en ontwikkelingen uit vroeger jaren.

Activiteiten in voorbereiding:

 • Onderzoek naar de archeologische opgravingen in en rond Gasteren.
 • Een bewonersavond om dorpsgenoten kennis te laten maken met aspecten van de geschiedenis van Gasteren.

Hebben deze of andere historische onderwerpen uw belangstelling? En heeft u tijd en zin daaraan mee te werken? Neem dan contact op met de werkgroep door een mailtje te sturen naar historischgasteren@ingasteren.nl of te bellen naar Henk Hellema [231400] of Herman Roepman [269486].