Het foto-archief is opgebouwd uit twee verzamelingen.

De eerste bestaat uit alle foto’s die op de CD staan die indertijd bij het boek ‘Gasteren’ werd meegegeven. De oorspronkelijke indeling van de groepen foto’s op deze CD is gehandhaafd en zal ook niet meer gewijzigd worden.

Om deze serie foto’s te bekijken klikt u op ‘Foto-CD boek Gasteren’ in het menu ‘Foto’s’.

Voor de tweede verzameling foto’s is een andere indeling gekozen. Naast de foto’s die op de CD staan worden in deze verzameling ook foto’s opgenomen uit het archief van de website InGasteren en nieuwe foto’s die de werkgroep uit andere bronnen verzamelt. Deze verzameling wordt dus steeds aangevuld.

Om deze serie foto’s te bekijken klikt u op ‘Foto-archief Gasteren’ in het menu ‘Foto’s’.