Op basis van schriftelijke en mondelinge bronnen (schriftelijke en digitale documenten, interviews) worden door leden van de Werkgroep Historisch Gasteren verhalen geschreven over gebeurtenissen, woningen of voorwerpen die een aspect belichten van de geschiedenis van Gasteren.

Graag nemen we ook verhalen op die mensen spontaan willen delen. Publicatie vindt plaats na overleg met de redactie. U kunt uw verhaal opsturen naar historischgasteren@ingasteren.nl.

In deze rubriek vindt u ook de verhalen met een historische invalshoek die eerder op de website InGasteren zijn verschenen.

Dorpsleven

Boerenleven

School en
Dorpshuis

Bewoning