Foto van de maand (mei 2022): Opborrelend kwelwater

Is dit nou een historische foto? Nee, de foto is van recente datum, maar er zit wel een historie aan vast. Roelof Bonder heeft de foto genomen en vertelt erover.

“Wat je hier ziet is helder kwelwater. Op die witte plekken op de foto borrelde dat zo uit de grond omhoog. Dat gebeurde op meerdere plaatsen in de Loeffledders. Van de boerderij de Koningskuil – waar ik in 1937 geboren ben – tot aan het huis Terborch vlakbij Anloo. Mij is verteld dat er onder de oppervlakte een grillige bodem van potklei en leem zit waar in de ijstijd een breuk is ontstaan. Daaruit borrelt heel langzaam eeuwen oud kwelwater naar boven. Dat zit een paar meter diep en komt op sommige plekken aan de oppervlakte. Daar maakten we vroeger, voor de oorlog, toen we nog een petroleumlamp als verlichting hadden en geen drinkwaterleiding, handig gebruik van. Boven de aanrecht hadden we twee koperen pompen. Uit de een kwam water uit een welput en uit de andere water uit de regenwaterput. In de koestal hadden we voor het vee ook nog een pomp die op dezelfde welput was aangesloten. En die welput zat op een plek waar het kwelwater dicht aan de oppervlakte kwam. Zo’n put was ongeveer een meter in het vierkant en misschien wel vijf meter diep. Het water stond meestal zo’n twee tot drie meter onder het maaiveld. Maar verder op het land, waar de koeien graasden, maakten we ook gebruik van kwelwater. Dan maakten we een kist van 80 bij 80 cm en spitten die op zo’n plek in de grond. Uit die bak schepte je dan met een schepemmer mooi helder drinkwater voor het vee.

Zo ging dat toen. Als je daaraan terugdenkt waardeer je des te meer dat schoon drinkwater tegenwoordig zo uit de kraan komt.”