Bewoningsgeschiedenis Gasteren aangepast

De bewoningsgeschiedenis van Gasteren is weer aangepast.
Onder ‘Bewoningsgeschiedenis’ op de welkom-pagina is de nieuwe versie geplaatst die tot en met 2022 is bijgewerkt.

De veranderingen of aanvullingen in bewoning die vorig jaar hebben plaatsgevonden, zijn aangegeven in rood en staan ook apart vermeld in het ‘overzicht mutaties 2022’.

Dank gaat uit naar de waarnemers Piet Jansen, Arno Klee, Harm van Rhee en Wout van Bochove die – net als in voorgaande jaren – veranderingen in bewoning in de gaten hebben gehouden.

 

Klik HIER om de bijgewerkte bewoningsgeschiedenis in te kijken.

Henk Hellema

Coördinator bewoningsgeschiedenis Gasteren