Het verhaal van Furigas

Niet iedereen weet het. Ons kleine dorp Gasteren is de bakermat van een bedrijf dat aanvankelijk heel klein begon maar vanwege z’n succes alras uitgroeide tot een flinke industriële onderneming en heden ten dage nog steeds voortleeft als onderdeel van een wereldwijd concern. We hebben het over Furigas, producent van gasbranders.

Oosteinde 22, waar het allemaal begon

Het bedrijf werd uit nood geboren. Luut Pieters sr. zag begin zestiger jaren in de vorige eeuw geen toekomst meer voor zijn loonbedrijf en startte samen met Henk Kruidhof, en aangemoedigd en geholpen door familie, een klein productiebedrijfje. Onze dorpsgenoot Lute Pieters jr. maakte die start en de verdere ontwikkeling van nabij mee en hield daarover vorig jaar oktober een boeiend verhaal tijdens een bewonersavond van Historisch Gasteren.

Voor wie daar niet bij was, en voor degenen die dat nog eens willen nalezen, schreef Lute dat verhaal op. HIER kunt u dat lezen.