Het digitale gezicht van de werkgroep Historisch Gasteren

De vlag kan uit. Vandaag – 18 november 2019 – is Gasteren een nieuwe website rijker: historisch.ingasteren.nl. Op deze website zijn foto’s en verhalen van Gasteren van vroeger te vinden, de bewoningsgeschiedenis van het dorp en de activiteiten waar de werkgroep Historisch Gasteren zich mee bezighoudt.

De werkgroep is veel dank verschuldigd aan Ben Mulder die de website heeft opgezet en in korte tijd ook alle foto’s op de nieuwe website heeft gezet die op de CD staan die samen met het boek ‘Gasteren’ werd uitgebracht.

De werkgroep Historisch Gasteren is sinds dit voorjaar actief. Ze heeft een plek gevonden in de Gasterije en beschikt over drie kasten met archiefmateriaal, waarvan overigens een groot deel nog uitgezocht en gerubriceerd moet worden. De inmiddels acht leden tellende werkgroep houdt zich naast archivering ook bezig met onderzoek naar het verleden, de bewoningsgeschiedenis van het dorp, het verzamelen van verhalen en het publiceren daarvan.

De inhoud van de nieuwe website is – afgezien van de vele foto’s – nog bescheiden van omvang. Het moet geleidelijk gaan groeien. Inbreng van historisch materiaal (anekdotes, verhalen, foto’s) wordt zeer op prijs gesteld. Nog mooier zou het zijn, wanneer de belangstelling voor het Gasterense verleden tot een lidmaatschap van de werkgroep leidt.