Gasterse geschiedenis in de Huiskamer

Het was gezellig druk in de Huiskamer afgelopen woensdag 16 oktober. De stamtafel bleek te klein en er moesten tafels en stoelen bijgeschoven worden om alle 20 bezoekers een plaatsje te bieden. Wellicht dat de aankondiging van de pas opgerichte werkgroep Historisch Gasteren voor deze extra aanloop zorgde. Dorpsgenoten Henk Hellema en Herman Roepman waren gekomen om daarover te vertellen.

Henk schetste de aanleiding voor deze werkgroep. Er lag nog een heel archief op zolder bij de familie van Rhee dat ooit verzameld was voor het schrijven van het boek Gasteren. Dat kon men toch niet laten verstoffen? Dat archief is overgebracht naar het Dorpshuis en daar hebben Herman en Henk een begin gemaakt met het ordenen en rubriceren van al het materiaal, om het voor dorpsbewoners toegankelijk te maken. Daarnaast wil de werkgroep, die inmiddels acht leden heeft, ook verhalen en wetenswaardigheden opschrijven en publiceren. Onder meer op een eigen website die binnenkort verschijnt. Er moet nog heel wat worden uitgezocht en werkgroepleden komen vaak dingen tegen die allerlei vragen oproepen. Daarom hadden Henk en Herman een paar dingen uit het archief meegenomen in de hoop dat de aanwezigen zouden kunnen helpen om die te verduidelijken.

Zo was er een foto van de zangvereniging ‘Zang en vriendschap’ van omstreeks de jaren dertig. Wie kende die vereniging nog en wie staan er op die foto? Anna Vedder had hier nog herinnering aan en wist dat meester Molema dit koor, en ook nog een kinderkoor, leidde in de (in 1997 afge-broken) boerderij Oudemolenseweg 12. Waarschijnlijk heeft het koor tot aan de oorlog bestaan.

In het archief is ook een briefje gevonden dat op 30 december 1983 huis-aan-huis in het dorp is verspreid door Dorpsbelangen. Daarin verwijst het bestuur naar een advertentie in het Gezinsblad van twee dagen eerder en constateert dat het plaatsen daarvan een ‘domme daad was met onvoorziene gevolgen’. Wie wist nog wat zich hier heeft afgespeeld? Hoewel niemand zich dat briefje kon herinneren werd, gezien de datum, al snel gedacht dat dit iets te maken zou kunnen hebben met het oudejaars ‘slepen’ door de jeugd. Dat vond in die jaren nog volop plaats. De werkgroep zal dit nog eens nader uitzoeken.

Naar aanleiding van een oude intekenlijst voor dansles werd het gesprek ineens heel geanimeerd. Want een aantal aanwezigen kon zich de dansavonden op zondagavond in Café De Vriendschap nog levendig voor de geest halen. Daar werd nog live-muziek gespeeld en was het altijd gezellig. Tot klokslag twaalf. Dan stond er een politieagent bij de deur om erop toe te zien dat het geen minuut later zou worden.

Zo passeerden nog vele andere herinneringen de revue. En elk verhaal riep weer nieuwe anekdotes op. Geweldig om van oorspronkelijke Gastenaren te horen hoe het er vroeger aan toe ging.

Elly Mohl bedankte Henk en Herman voor hun inbreng en stelde voor dat we dit maar eens vaker moesten doen, en dan met foto’s, dagboeken en ander historisch materiaal dat de bezoekers zelf meenemen.

De volgende keer, op woensdag 30 oktober a.s., nemen onze dorpsgenoten Tom en Margo Schulte ons mee naar Schotland waar zij enige jaren woonden. Na afloop is er een kleine whisky proeverij.