De foto cd is gereed

Bij het boek ‘Gasteren’ hoort een foto-CD met meer dan 1400 foto’s van Gasteren en gebeurtenissen die daar in de loop der jaren plaatsvonden. Veel dorpsgenoten hebben daar plezier aan beleefd. Helaas kan deze CD op de hedendaagse apparatuur meestal niet meer afgespeeld worden. Daarom zijn we er als werkgroep Historisch Gasteren trots op dat we de hele verzameling foto’s, in de originele indeling, nu op onze website kunnen presenteren.

Dit heeft heel wat voeten in de aarde gehad en veel noeste arbeid gekost. Zonder de inzet van onze dorpsgenoot Ben Mulder was dit nooit gelukt. De werkgroep wil hem daar hartelijk voor bedanken.

We zullen deze fotocollectie permanent in deze vorm op de site beschikbaar houden. Klik hier om de foto’s te bekijken.
In de andere fotocollectie, die van het ‘Foto-archief Gasteren’, zijn ook foto’s van de CD opgenomen maar in een andere indeling. Deze laatste collectie zal regelmatig worden aangepast en aangevuld.