Supersnel internet, ook in Gasteren

Een verhaal over de ontstaansgeschiedenis van glasvezel in Noord Oost Drenthe

In de eerste jaren na de eeuwwisseling is het niet zo best gesteld met de snelheid van het internetverkeer op het Nederlandse platteland. Zo ook in het buitengebied van Gasteren en omliggende dorpen. In de jaren ’90 kregen bewoners in de kernen van de grotere dorpen de beschikking over tv via de kabel. Deze kabel blijkt ook geschikt voor internet met redelijke snelheden. Bewoners in de buitengebieden en de kleinere dorpen moeten het echter – blijvend – doen met veel te trage verbindingen via een telefoonlijntje. Een onacceptabele situatie, zeker gezien de jaarlijkse groei van het internetverkeer met maar liefst 40%.
In de jaren rond 2015 is er nog steeds geen zicht op een oplossing. Technische mogelijkheden volop: even een glasvezellijntje trekken langs alle huizen in het buitengebied en als het even kan ook in de dorpskernen, dan is iedereen weer bij en kunnen we jaren vooruit. Maar helaas, hulp is ver weg. Telecommunicatie is geen nutsvoorziening volgens Europese afspraken; de overheid wacht af, hopend op actie van commerciële partijen.

Maar dan: lokale bewonersinitiatieven proberen een doorbraak te forceren. Er worden coöperaties opgericht in de gemeenten De Wolden, Midden-Drenthe, Noordenveld. In onze regio begint ECO-Oostermoer zich te roeren. De provincie Drenthe biedt steun in de vorm van kleine aanloopsubsidies en heeft (miljoenen) Europese euro’s achter de hand om ook de meest afgelegen plekken van snel internet te voorzien.
Het lijkt een lange, bijna onmogelijke weg met veel obstakels. Toch zijn er kansen voor de grote doelstelling: ‘glasvezel voor elke bewoner die dat wil, ook in Gasteren’.

Dit verhaal is geschreven vanuit Gasterens perspectief en begint daarom met de vraag: “Wat is de handigste en snelste manier om glasvezel aan te leggen in ons dorp”. Natuurlijk wordt dan al snel duidelijk dat dit alleen lukt door samenwerking met andere dorpen. Uiteindelijk blijkt het project haalbaar te worden door op te schalen naar de hele regio Noord Oost Drenthe.

Klik hier om verder te lezen over de uitdagingen en mooie ervaringen van enkele initiatiefnemers!