Dorpshuis twee kunstwerken rijker

In ons dorpshuis De Gasterije zijn binnenkort twee nieuwe kunstwerken te bewonderen. Dinsdag 21 maart boden Herman Roepman en Henk Hellema, namens de werkgroep Historisch Gasteren, het bestuur van ons Dorpshuis een schilderij van Siem de Vries en een wandkleed van Gasterse makelij aan.

Het schilderij van de Veendamse schilder Siem de Vries uit 1978 laat boerderijen van Gasteren zien, wanneer je van de Zuides ons dorp binnenkomt. Via een familie uit Veendam werd het schilderij aangeboden aan de Historische Vereniging Gieten. Op zijn beurt maakte deze vereniging onze werkgroep attent op het schilderij – of we daar belangstelling voor hadden. Ja, dus. Mooi voor het dorpshuis, dachten we.

Het wandkleed is de vrucht van het werk van de Plattelandsvrouwen uit Gasteren, gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de school in 1980. Het toont wat je in en rond Gasteren allemaal kunt tegenkomen, met de school als min of meer centraal punt. Het wandkleed is de werkgroep aangeboden door Nel Ittmann, bewoonster van de voormalige school aan de Oudemolenseweg. Het zal in de markezaal worden opgehangen. Het schilderij van Siem de Vries komt in ‘GASTenZO’ te hangen.

Let er maar eens op wanneer je in het dorpshuis bent.

 

Henk Hellema

Foto’s: Pauline Hellema