In het boek ‘Gasteren’ wordt in een apart hoofdstuk ‘Bewoningsgeschiedenis’ van iedere woning in het dorp beschreven wie er wonen en (voor zover bekend) gewoond hebben. Sinds 2003 is natuurlijk wel het nodige veranderd. Er zijn bewoners overleden en verhuisd, en nieuwe inwoners hebben hun intrek genomen in de woningen die werden achtergelaten. Dit bracht Vereniging Dorpsbelangen er in 2013 toe om de publicatie “Gasteren – bewoningsgeschiedenis anno 2013” uit te brengen waarin de veranderingen van die tien jaren zijn verwerkt. Na deze publicatie is het idee ontstaan om de bewoningsgeschiedenis jaarlijks te actualiseren. Sinds 2014 wordt aan het begin van ieder jaar een geactualiseerde versie van de bewoningsgeschiedenis op de website InGasteren.nl gepubliceerd met alle veranderingen die zich in het daaraan voorafgaande jaar hebben voorgedaan.

Klik HIER om de meest recente versie van de bewoningsgeschiedenis in te zien.

De bewoningsgeschiedenis wordt ieder jaar met zorg samengesteld door vrijwilligers. Als u fouten ontdekt of aanvullende informatie heeft, dan stellen we het op prijs als u dat per e-mail wilt doorgeven aan de coördinator bewoningsgeschiedenis Henk Hellema: hhellema@xs4all.nl.