Bewoningsgeschiedenis Gasteren aangepast

De bewoningsgeschiedenis van Gasteren is weer aangepast.
Onder ‘Bewoningsgeschiedenis’ op de welkom-pagina is de nieuwe versie geplaatst die tot en met 2020 is bijgewerkt. De veranderingen of aanvullingen in bewoning die vorig jaar hebben plaatsgevonden, zijn aangegeven in rood en staan ook apart vermeld in het ‘overzicht mutaties 2020’. Aanvullingen betreffen natuurlijk vooral de nieuwbouw in de Bosakkers.

Dank gaat uit naar de waarnemers Piet Jansen, Arno Klee, Ben Mulder en Harm van Rhee, die net als in voorgaande jaren veranderingen in bewoning in de gaten hebben gehouden.

Klik HIER om de bijgewerkte bewoningsgeschiedenis in te kijken.

Henk Hellema

Coördinator bewoningsgeschiedenis Gasteren