Het archief
Ter voorbereiding van het boek ‘Gasteren’ is veel waardevol historisch materiaal verzameld. Een belangrijk deel is verwerkt in het boek ‘Gasteren’. Maar zeker niet alles. Al dit materiaal is inmiddels ondergebracht in archiefkasten in het Dorpshuis. De Werkgroep Historisch Gasteren ziet het als zijn eerste taak om dit materiaal te rubriceren, ordelijk op te bergen en toegankelijk te maken. Daarnaast willen we dit archief geleidelijk ook uitbreiden met interessant aanvullend materiaal.

Voorlopige index
Om materiaal terug te kunnen vinden, en dus toegankelijk te maken, gebruiken we een index met een rubricering waarin alle aspecten van de woon-, werk- en leefsituatie in Gasteren zijn onder te brengen. Dit kan niet anders dan een voorlopige index zijn, omdat voortschrijdend inzicht of nieuwe ontwikkelingen van tijd tot tijd tot om aanpassing zullen vragen. Op termijn zal in de index bij ieder onderwerp waarover informatie beschikbaar is, aangegeven worden waar dat te vinden is in het fysieke archief: in welke map, ordner of doos en met welk referentienummer.

Klik HIER om de meest recente versie van de Index in te zien.